כללי

 בניית מוניטין כחברה מובילה

איכות המוצרים והשרות כיעד אסטרטגי ומרכזי להשגת היעדים

שיפור מתמיד של תהליכי העבודה ונהלים

עמידה בלוחות זמנים שהובטחו ללקוח וייעול תהליכי פיתוח ואמינות

עמידה בכל דרישות הדין ואחרות

לקוחות וספקים

טיפול מהיר ונאות בפניות הלקוחות

קבלת משוב עיתי על מנת לזהות נקודות בעייתיות

ספקים וקבלני משנה כחלק בלתי נפרד ממערכת האיכות של רונטל

עובדי החברה

הדרכה והכשרת עובדים בכל הרמות

יצירת תשתית אנושית מקצועית

עידוד חשיבה יצירתית