הדרכת פענוח תצלומי אויר

החברה מכשירה מפענחי תצלומי אויר במגוון קורסי פענוח בסיסיים ומתקדמים לכל סוגי התצלומים לרבות וידאו זמן אמת. החברה מספקת שירותיי פענוח תצלומי אוויר עבור לקוחות אזרחיים וצבאיים וליווי פיתוח מצלמות אוויריות וסנסורים חזותיים מוטסים.

קרא עוד

הדרכת מפעילי מל"טים

הקורס מתמקד במשימת איסוף המודיעין ומיועד למפעילי כטב"מ ולמפענחי וידאו זמן אמת. השלב המעשי בקורס מבוצע בעזרת סימולטורים ייעודיים או תחנות קרקעיות של הלקוח. הקורס מותאם בתכניו ואורכו לצרכיו המבצעיים המיוחדים של כל לקוח.

קרא עוד

הדרכת תעופה מבצעית

חברת רונטל מספקת קורסים בתחום התעופה המבצעית במגוון רחב של נושאים בהם תפעול מערכות נשק, תפעול אמצעי תצפית מוטסים ועוד. הקורסים וההכשרות בתחום הטיסה מתבצעים בעזרת סימולטורים או כלי טייס של הלקוח ומתקיימים במדינת הלקוח או בכל אתר אחר על פי בחירתו.

קרא עוד