הדרכת פענוח תצלומי אויר

קורס פענוח בסיסי

קורס הפענוח הבסיסי עוסק בעקרונות המודיעין החזותי, פינוח תצלומי אוויר ומיפוי אווירי והוא מותאם ליכולות ודרישות הספציפיות של כל לקוח.

מטרת הקורס הבסיסי הנה להכשיר מפענחי תצלומי אוויר מבצעיים.

הקורס מועבר ע"י מדריכים מקצועיים של חברת רונטל והוא מתקיים במתקני הלקוח, במשרדי חברת רונטל בישראל או בכל אתר אחר על פי בחירת הלקוח.

הקורס בנוי משלושה שלבים:
- מבוא למודיעין חזותי ותכנון משימת איסוף מודיעין.
- מיפוי, קרטוגרפיה, גיאודזיה וסנסורים מוטסים.
- פענוח תצלומי אוויר על פי סוגי מטרות.

משך הקורס 2-10 שבועות בהתאם לצורכי הלקוח והוא כולל הרצאות פרונטליות, סיורים מקצועיים, תרגילים ומבחנים.

קורס פענוח מתקדם
קורס פענוח מתקדם הנו המשך לקורס הפיענוח הבסיסי, ומיועד למפענחים בעלי ניסיון וידע בסיסי קודם.
מטרת הקורס להעמיק את הידע והניסיון בתחומי פענוח ייחודיים על פי דרישת הלקוח (מטרות, סנסורים).
הקורס מועבר ע"י מדריכים מקצועיים של חברת רונטל ומתקיים במתקני הלקוח, במשרדי חברת רונטל בישראל או בכל אתר אחר על בחירת הלקוח.
במהלך הקורס עוברים החניכים הרצאות תאורטיות בתחומי הפענוח הנדרשים על ידי הלקוח, מתנסים בתרגולים רבים, ורוכשים ניסיון מקצועי רב בתחומי הפענוח המבוקשים.

משך הקורס 2-7 שבועות בהתאם לצורכי הלקוח.

קורסי פענוח הדמאות אינפרא-אדום (IR) ומכ"מ (SAR)

שני הקורסים מבוססים על היכולות הבסיסיות והמוקדמות של המפענחים בתחום האור הנראה.
מטרת הקורסים להכשיר מפענחים מבצעיים בחומי ה-IR וה-SAR.
הקורסים כוללים הרצאות תאורטיות המכסות את את נושאי הקרינה האינפרא אדומה, סנסורי IR, ומכ"מי מודיעין.
במהלך הקורסים החניכים מתרגלים פענוח הדמאות IR ו-SAR תוך כדי השוואה להדמאות בתחום האור הנראה.
המדריכים מבצעים הדגמות רבות ומדגישים את יתרונות השימות בהדמאות אלה, את התפוקות המבצעיות הייחודיות כמו גם מגבלות השימוש בהן.

משכו של כל קורס כ-10 ימים. ניתן לבצע את שני הקורסים כחבילה אחת או כל אחד מהם בנפרד.

קורסי מיפוי וגיאודזיה
מטרת הקורס לתת את הבסיס והידע הדרושים לאנשי מודיעין בתחומי המיפוי והגיאודזיה.

קורס זה מכשיר את השימוש המבצעי בכלי העבודה המתקדמים ביותר בתחום זה.
הקורס כולל הרצאות מבוא בנושא מודיעין כליי ומודיעין חזותי, הרצאות ותרגולים בנושא מיפוי, קרטוגרפיה, גיאודזיה, וכו' לימוד של סנסורים שונים בתחום המודיעין החזותי.

משך הקורס 1-2 שבועות בהתאם לצורכי הלקוח.

קורסי עזרי מודיעין

מטרת הקורס לבסס ידע תאורטי ומעשי אודות העזרים השונים, סנסורים ומערכות תצפית, המהווים כלים מרכזיים בעולם המודיעין החזותי.
הקורס כולל הרצאות בנושאים הבאים:
- מבוא למודיעין כללי והתמקדות בנושא מודיעין חזותי.
- מיפוי.
- תכנון משימת איסוף מודיעין.
- סוגי העזרים הקיימים, שיטות ייצור ושימוש.
הקורס כולל הדגמות ותרגולים בנושאי פענוח שונים.
משך הקורס 3-5 ימים בהתאם לצורכי הלקוח.