הדרכת תעופה מבצעית

קורסים למטוסי כנף קבועה

- יסודות הטיסה
- אימון מבצעי ראשוני - קא"מ (OTUׂ)
- הסבת מטוס לטייסים מבצעיים
- יסודות קרב אוויר-אוויר
- יסודות תקיפה אוויר-קרקע ושימוש במערכות נשק מתקדמות
- הכשרת נווטים במטוסי קרב דו-מושביים

קורסים למסוקים
- יסודות הטיסה במסוקים
- הסבת מסוק לטייסים מבצעיים
- טיסת לילה ושימוש באמצעי ראיית לילה (NVG)
- תפעול מערכות נשק ומטעדים שונים
- אימון מבצעי ראשוני - קא"מ (OTU)
- חיפוש והצלה
- אימון יסודות ואימון מתקדם למסוקי קרב 

קורסים וסמינרים בנושא מבצעים משולבים יבשה-אוויר-ים
- עקרונות הקרב המשולב (Joint Operation)
- סיוע מטוסי קרב לתמרון היבשתי
- סיוע מסוקי קרב לגדוד בלחימה
- השתלבות כטב"מ בקרב היבשה
- סיוע הכוח הימי לקרב היבשה 

קורסים נוספים
- קורס הכשרת מדריכי טיסה במטוסי קרב ומסוקים
- קורס עקרונות ויסודות ניסויי טיסה מוטסים -  צבאי ואזרחי